Информация за забранени предмети и вещи 

 

Информация за забранени вещи и предмети може да намерите на тази страница. 


Напомняме на нашите клиенти, че всички пратки подлежат на митнически контрол.
 

Предмети забранени за пращане са както следва:

 1. Акцизни стоки от всякакъв тип и независимо от количеството (алкохол, тютюневи изделия и други);
 

 2. Наркотични, упойващи, психотропни и отровни вещества;
 

 3. Оръжие, боеприпаси, пиротехнически изделия, взривни, запалителни или други опасни вещества и предмети;
 

 4. Противоречащи на нравствените норми предмети;
 

 5. Предмети и вещества, които поради своето естество или опаковка представляват опасност за живота или здравето на пощенските служители или на други лица или могат да замърсят или повредят други пратки и съоръжения;
 

 6. Религиозни материали на забранени или нерегистрирани в страната секти и организации;
 

 7. Движими паметници на културата, за които няма издадено разрешение или сертификат;
 

 8. Лекарства, както и хранителни добавки от всякакъв тип (витамини, протеини, креатини, стероиди и прочие);
 

 9. Лични документи; 
 

 10. Хранителни продукти от всякакъв тип с нерагламентиран произход, без етикет и опаковка;


В пощенските пратки, с изключение на пратките с обявена стойност, не се допуска поставянето на монети, банкноти, парични знаци, чекове за пътуване, предмети, представляващи ценност за подателя, платина, злато, сребро, обработени или необработени скъпоценни камъни и други ценни предмети.
 

 В международните пощенски пратки, включително тези с обявена стойност, освен веществата и предметите не могат да се поставят и други вещества и предмети, посочени в международни договори, както и предмети, внасянето или разпространяването на които е забранено в страната на местоназначението.
 

Важно е да знаете, че при попълване на бланка за заявка на транспорт, изпращача декларира, че гореспоменатите забранени предмети, вещи и храни не са част от заявената пратка. За това Ви молим да се запознаете добре с нашите условия, за да избегнете възможна наказателна отговорност. 

При откриване на акцизни стоки или забранени предмети, пратката може да бъде конфискувана, унищижена или подателят глобен от контролните органи!